WYDAWNICTWO LITERAT
admin

LASY I JEZIORA POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
ALBUM Z FOTOGRAFIAMI – 96 stron. Format: 210×297 mm

Zakres prac:
opracowanie graficzne, skład albumu, korekta barwna zdjęć, przygotowanie plików do druku.

Usługa zrealizowana dla WYDAWNICTWA LITERAT

OPEN PROJECT