WOOPA – Królestwo
admin

Katalog reklamowy A4

Zakres prac:
opracowanie graficzne, skład materiałów, korekta barwna zdjęć, przygotowanie plików do druku.

Usługa realizowana dla firmy WOOPA z Warszawy

OPEN PROJECT