WOOPA – BBC EARTH

Realizacja 11 outdoorów wg referencyjnego pliku.

Zakres prac:
Przygotowanie 11 outdoorów do konkretnych wymiarów, przygotowanie plików do druku. Obok przedstawione są przykłady kilku realizacji. Wymiary outdoorów to (wymiary podane są w metrach): 4.5×20, 5×10, 7.5×5, 7.5×11.5, 12×9, 12×17, 13×15, 20×14, 30×13, 34.5×14,14, 37×9.

Usługa realizowana dla firmy WOOPA z Warszawy