MIECZYSŁAW WEINBERG – PROGRAM KONCERTU

Program koncertu, 8 stron
Format: 148×210 mm (A5)

Zakres prac: opracowanie graficzne, skład, korekcja barwna zdjęć, przygotowanie do druku.